Økt elektrifisering gir nettutfordringer på Agder

foto