Sender vannavtale tilbake til administrasjonen: Bystyret krever eiermajoritet

foto