Fant to avvik – legger seg flat på ett punkt

foto