Søker om 40 millioner i startlån, men åpner for mer