Bruker du denne knappen feil? – Gir deg ikke rett til å stanse ulovlig