10 måneder uten vakter eller overvåkning i havna

foto