Ber kommunen holde av plass til jernbanespor

foto