Slipper å betale gebyr på grunn av saksbehandlingstid