Seks fra Agder søker erstatning etter vaksinen

foto