– Mange ser behov for motivasjonsarbeid i skolen

foto