Pensjonistpartiet varsler kamp for Brentemoen skole

foto