Blodhall til 20 millioner skal avdekke sykdom

Hvert døgn går tusenvis av blodprøver på båndet. Sykdom skal avdekkes raskere.