Sa ja riving av en bolig og oppføring av to nye boliger