Opprettholder tvangsmulkt for ulovlig Justøy-vei

foto