Spår kraftig boligprisfall i 2023 – dette er prognosene for Lillesand