Kommunen må betale erstatning, men motparten må dekke omkostningene