20 lister til fylkestingsvalget - de tre store har toppkandidater fra Lillesand

foto