Lillesand er preget etter to tragiske dødsfall på kort tid.

Derfor ønsker ordfører Einar Holmer-Hoven og Lillesand menighet å ha åpen kirke i Lillesand kirke onsdag ettermiddag fra klokken 17–19. Dette for å gi folk en møteplass for å sørge over Petter N. Toldnæs og Daniel T. Gholami.

– Vi har nylig hatt to tragiske dødsfall, og det preger en liten by som Lillesand når det skjer så tett. Derfor åpner vi kirka så vi kan være sammen der, skrive i kondolanseprotokoll, tenne lys, og gir mulighet til samtale eller stillhet, sier sokneprest Frode Fjeldbraaten.

Stå sammen i sorgen

I kirken vil både han, ordfører Einar Holmer-Hoven, kommunens kriseteam og familiene til de avdøde være representert.

– Her kan vi sørge sammen og stå sammen med dem som sørger mest, sier Fjeldbraaten.

Han sier det kan være godt for mange.

– Å komme sammen kan være en styrke for mange. Vi vet ikke hvor disse dødsfallene treffer i folks liv. Noen vil sørge over relasjoner til noen de har mistet, noen blir minnet på en sorg og en smerte i seg selv som de bærer. Det er ikke unaturlig at mange blir berørt og preget av dette, sier Fjeldbraaten.

– Jeg tror det er viktig og bra å ha en fysisk møteplass. Det er mye som går digitalt, både med kondolanser og at man leser om disse dødsfallene alene på en skjerm, da kan det være godt å samles. Det er ikke alle som har behov, men det er viktig å ha mulighet for fysisk samling i en sånn situasjon vi er i nå, sier ordfører Holmer-Hoven.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123

Røde Kors kan ringes på 800 33 321

Kirkens SOS: 224 00 040

Lokalt kan du ta kontakt med prest Frode Fjeldbraaten. Han har telefon 951 62 220

Lillesand kirke. Foto: Håkon Raa