Barn ned i 10-års alderen: – Noen spør direkte om forebygging mot rynker