Må avklare «lokk» og støy før valg av skoletomt

foto