Birkenes brøt kravene til likebehandling – ble likevel frikjent

foto