Vil ta over 80 år å utbedre veier om ikke økonomiske rammer økes

foto