Hatbrevet mot kristendommen blir gjenstand for debatt