Krever utredning av falluhell på byggeplassen

foto