Nav driver kontor og verksted i et «lagerbygg» – Arbeidstilsynet samtykker ikke