Ny bakterie påvist hos pasienter på sykehusene i Arendal og Kristiansand

foto