Vedtok å stanse tilrettelagte boliger bak lukkede dører

foto