Lavere omsetning, men høyere overskudd for transportfirmaet