Plages av bråk fra E18 – får ikke støyskjerm

foto