Stort flertall åpner for ny barneskole på Myra

foto