Et bedre grunnlag med full konsekvensutredning

foto