Fylkesmannen positiv til å erstatte bu med anneks

foto