Klager på vedtak:– Alvorlig krenkelse av privat eiendomsrett

foto