– Bildet er mer nyansert enn vi kan få inntrykk av

foto