Kommunen inngår leieavtale for sentrumslokaler

foto