Smitte på flere avganger de siste ukene: Dette gjør AKT for å stoppe viruset

foto