Her vil de ha bedre badeplass: – Det er veldig lite som skal til