Dette sier Riksantikvaren om bankplanene før bystyremøtet