Har utstedt farevarsel: Kraftige snøbyger på vei

foto