Har du ennå ikke gått gjennom tallene og levert skattemeldingen? Da begynner du å få dårlig tid.

– Alle bør åpne og sjekke skattemeldingen. Hvis du ikke sjekker den, bruker Skatteetaten opplysningene som ligger forhåndsutfylt. Det kan bety at du risikerer å betale for mye skatt, for eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag som du har krav på, eller at vi bruker feil opplysninger, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, som har sendt ut en pressemelding med vanlige spørsmål og svar:

Hva skjer hvis jeg ikke sjekker skattemeldingen?

Hvis du er lønnsmottaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen din før fristen går ut, regnes skattemeldingen som levert med de opplysningene som var forhåndsutfylt. Det er du selv som er ansvarlig for at opplysningene er riktige. Derfor er det viktig at du sjekker.

Hva om jeg ikke rekker å levere innen fristen? Du kan søke om utsatt frist for levering. Du kan få utsettelse inntil 30 dager, og fristen for å søke er 30. april. Hvis du får utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni. I fjor var det 77.000 personer som søkte om utsettelse for levering av skattemeldingen.

Hva hvis du husker noe etter fristen har gått ut?

Hvis du oppdager at du har glemt noe eller du får nye opplysninger, logg deg inn på skatteetaten.no, gjør endringene og lever skattemeldingen på nytt – det kan du gjøre når som helst opp til tre år etter leveringsfristen.

Når kommer skattepengene mine?

Etter at skattemeldingen din er levert, må Skatteetaten behandle den og lage et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen (til gode) eller hvor mye du må betale (restskatt).

Hvis du har levert skattemeldingen, men likevel ikke har fått ditt skatteoppgjør, kan det for eksempel skyldes at du har gjort mange endringer eller lagt til vedlegg som Skatteetaten må kontrollere, at du ikke har oppgitt alle nødvendige opplysninger eller at du er tatt ut til tilfeldig kontroll.

Du får beskjed når ditt skatteoppgjør er klart.

Når må restskatten betales?

Hvis du får skatteoppgjøret før 30. juni, er betalingsfristen for første faktura 20. august.

Utover høsten er det løpende skatteoppgjør og da får man fakturaen senest 3 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Du får faktura i god tid før betalingsfristen.

Hvis restskatten er over 1.000 kroner, deles den i to like fakturaer.

Kutt renter på restskatten

Hvis du ser at du får restskatt, kan du velge å betale den tidlig. Betaler du senest 31. mai, slipper du å betale renter.