Nektet å delta på lukket samordningsmøte om hemmelig avtale

foto