Nav-leder Mersland gikk på dagen – vender tilbake til Lillesand