Sundtoft argumenterte for lovendring - vil ha bedre kontroll på skytterlagenes medlemmer

foto