Betaler ekstra for å sikre nok bemanning i julen

foto