– På scenen får jeg tankene vekk fra brannen

foto