Avviste lovlighetsklage, men endret likevel vedtak

foto