Helsetilsynet vurderte legevakten og sykehusets rolle i saken