Næringslivet i Lillesand vokser mer enn snittet

foto