Utsetter sak om riving av fritidsbolig for å dra på befaring