Kontrollutvalget ber bystyret besvare varslerbrev de fikk i april